Kalhygge

8 hektar i Södertälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 8 hektar i Södertälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 46671-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

8 Ha

Föryngring

8 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha