Kalhygge

30 hektar i Södertälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 30 hektar i Södertälje kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Mörkö socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns röse att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 12772-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

30 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

30 Ha

Averkat

0 Ha