Kalhygge

2 hektar i Södertälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 2 hektar i Södertälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 12126-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha