Kalhygge

3 hektar i Nynäshamn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 12 januari 2024 avseende ett område på totalt 3 hektar i Nynäshamn kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 1267-2024

Anmälningsdatum

2024-01-12

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha