Kalhygge

3 hektar i Nynäshamn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 21 december 2023 avseende ett område på totalt 3 hektar i Nynäshamn kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 64494-2023

Anmälningsdatum

2023-12-21

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

3 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha