Kalhygge

2 hektar i Nynäshamn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 12 oktober 2023 avseende ett område på totalt 2 hektar i Nynäshamn kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Ösmo socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns stensättning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 49253-2023

Anmälningsdatum

2023-10-12

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha