Kalhygge

12 hektar i Nynäshamn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 13 juli 2023 avseende ett område på totalt 12 hektar i Nynäshamn kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 32092-2023

Anmälningsdatum

2023-07-13

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

12 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

12 Ha

Averkat

0 Ha