Kalhygge

5 hektar i Nynäshamn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 17 maj 2023 avseende ett område på totalt 5 hektar i Nynäshamn kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 21192-2023

Anmälningsdatum

2023-05-17

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

5 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha