Kalhygge

7 hektar i Nynäshamn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 4 februari 2023 avseende ett område på totalt 7 hektar i Nynäshamn kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 5558-2023

Anmälningsdatum

2023-02-04

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

7 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha