Kalhygge

0 hektar i Nynäshamn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 20 december 2022 avseende ett område på totalt 0 hektar i Nynäshamn kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 60977-2022

Anmälningsdatum

2022-12-20

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha