Kalhygge

4 hektar i Nynäshamn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 28 april 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Nynäshamn kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 17225-2022

Anmälningsdatum

2022-04-28

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha