Kalhygge

8 hektar i Nykvarn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 6 november 2023 avseende ett område på totalt 8 hektar i Nykvarn kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 54583-2023

Anmälningsdatum

2023-11-06

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

8 Ha

Föryngring

4 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun