Kalhygge

10 hektar i Nykvarn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 8 oktober 2022 avseende ett område på totalt 10 hektar i Nykvarn kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 44975-2022

Anmälningsdatum

2022-10-08

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

10 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

10 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun