Kalhygge

1 hektar i Nykvarn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 14 juni 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Nykvarn kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Turinge socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns hög att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 24281-2022

Anmälningsdatum

2022-06-14

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun