Kalhygge

1 hektar i Nykvarn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 mars 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Nykvarn kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 12580-2022

Anmälningsdatum

2022-03-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun