Kalhygge

2 hektar i Nykvarn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 mars 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Nykvarn kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 12578-2022

Anmälningsdatum

2022-03-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun