Kalhygge

2 hektar i Nykvarn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 mars 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Nykvarn kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Turinge socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns stensättning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 11430-2022

Anmälningsdatum

2022-03-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun