Kalhygge

1 hektar i Nykvarn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 1 hektar i Nykvarn kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 51787-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun