Kalhygge

5 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 1 februari 2024 avseende ett område på totalt 5 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 3966-2024

Anmälningsdatum

2024-02-01

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha