Kalhygge

1 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 20 januari 2024 avseende ett område på totalt 1 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 2287-2024

Anmälningsdatum

2024-01-20

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha