Kalhygge

0 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 8 januari 2024 avseende ett område på totalt 0 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns vägmärke att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 19-2024

Anmälningsdatum

2024-01-08

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha