Kalhygge

16 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 13 december 2023 avseende ett område på totalt 16 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 62998-2023

Anmälningsdatum

2023-12-13

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

16 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

16 Ha

Averkat

0 Ha