Kalhygge

8 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 1 december 2023 avseende ett område på totalt 8 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 60823-2023

Anmälningsdatum

2023-12-01

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

8 Ha

Föryngring

8 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha