Kalhygge

14 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 7 november 2023 avseende ett område på totalt 14 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 53563-2023

Anmälningsdatum

2023-11-07

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

14 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

14 Ha

Averkat

0 Ha