Kalhygge

6 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 4 oktober 2023 avseende ett område på totalt 6 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Söderby-Karl socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns röse att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 47430-2023

Anmälningsdatum

2023-10-04

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha