Kalhygge

2 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 19 september 2023 avseende ett område på totalt 2 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 43638-2023

Anmälningsdatum

2023-09-19

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha