Kalhygge

10 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 31 augusti 2023 avseende ett område på totalt 10 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 39879-2023

Anmälningsdatum

2023-08-31

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

10 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

10 Ha

Averkat

0 Ha