Kalhygge

7 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 2 augusti 2023 avseende ett område på totalt 7 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 34394-2023

Anmälningsdatum

2023-08-02

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

7 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha