Kalhygge

30 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 25 maj 2023 avseende ett område på totalt 30 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 22175-2023

Anmälningsdatum

2023-05-25

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

30 Ha

Föryngring

60 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha