Kalhygge

8 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 maj 2023 avseende ett område på totalt 8 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 21832-2023

Anmälningsdatum

2023-05-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

8 Ha

Föryngring

6 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha