Kalhygge

19 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 18 maj 2023 avseende ett område på totalt 19 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 21435-2023

Anmälningsdatum

2023-05-18

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

19 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

19 Ha

Averkat

0 Ha