Kalhygge

13 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 29 april 2023 avseende ett område på totalt 13 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 18895-2023

Anmälningsdatum

2023-04-29

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

13 Ha

Föryngring

13 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha