Kalhygge

3 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 25 april 2023 avseende ett område på totalt 3 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 18023-2023

Anmälningsdatum

2023-04-25

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha