Kalhygge

12 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 6 april 2023 avseende ett område på totalt 12 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 15644-2023

Anmälningsdatum

2023-04-06

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

12 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

12 Ha

Averkat

0 Ha