Kalhygge

5 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 24 februari 2023 avseende ett område på totalt 5 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 9271-2023

Anmälningsdatum

2023-02-24

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha