Kalhygge

7 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 9 februari 2023 avseende ett område på totalt 7 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Söderby-Karl socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns röse att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 6371-2023

Anmälningsdatum

2023-02-09

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

7 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha