Kalhygge

9 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 4 februari 2023 avseende ett område på totalt 9 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 5501-2023

Anmälningsdatum

2023-02-04

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

9 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha