Kalhygge

2 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 januari 2023 avseende ett område på totalt 2 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 1339-2023

Anmälningsdatum

2023-01-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha