Kalhygge

11 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2022 avseende ett område på totalt 11 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 55266-2022

Anmälningsdatum

2022-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

11 Ha

Föryngring

4 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha