Kalhygge

2 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 20 september 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Vätö socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns gravfält att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 40504-2022

Anmälningsdatum

2022-09-20

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha