Kalhygge

15 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 15 september 2022 avseende ett område på totalt 15 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Edsbro socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns lägenhetsbebyggelse att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 38481-2022

Anmälningsdatum

2022-09-15

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

15 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

15 Ha

Averkat

0 Ha