Kalhygge

12 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 15 september 2022 avseende ett område på totalt 12 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 38597-2022

Anmälningsdatum

2022-09-15

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

12 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

12 Ha

Averkat

0 Ha