Kalhygge

7 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 2 september 2022 avseende ett område på totalt 7 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 36812-2022

Anmälningsdatum

2022-09-02

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

8 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha