Kalhygge

33 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 26 augusti 2022 avseende ett område på totalt 33 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 35281-2022

Anmälningsdatum

2022-08-26

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

33 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

33 Ha

Averkat

0 Ha