Kalhygge

22 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 17 augusti 2022 avseende ett område på totalt 22 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 33564-2022

Anmälningsdatum

2022-08-17

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

22 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

22 Ha

Averkat

0 Ha