Kalhygge

3 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 16 augusti 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Närtuna socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fornlämningsliknande lämning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 33470-2022

Anmälningsdatum

2022-08-16

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

3 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha