Kalhygge

6 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 3 augusti 2022 avseende ett område på totalt 6 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 31559-2022

Anmälningsdatum

2022-08-03

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

3 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha