Kalhygge

2 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 30 juli 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 31236-2022

Anmälningsdatum

2022-07-30

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha