Kalhygge

18 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 30 juli 2022 avseende ett område på totalt 18 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 31275-2022

Anmälningsdatum

2022-07-30

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

18 Ha

Föryngring

20 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha