Kalhygge

5 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 25 juni 2022 avseende ett område på totalt 5 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Fasterna socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns husgrund, historisk tid att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 26429-2022

Anmälningsdatum

2022-06-25

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha